خدمات بانکی

خدمات بانکی

یکی از خدماتی که شرکت فضای ارتباطات آریانا جهت مشتریان بانکی خود ارائه می نماید، خدمات متمایز در حوزه تامین تجهیزات و راه کارهای بانکی است. این خدمات از مشاوره، طراحی، تأمین، راه اندازی تا بهره برداری و خدمات پشتیبانی ارائه می گردد. خوشبختانه شرکت آریانا در این باب به شکل قابل قبولی موفق بوده و خدمات ارائه شده منجر به کسب رضایتمندی مشتریان در این حوزه شده است.

از مهم ترین خدمات قابل ارائه توسط این شرکت:

 – اجرای مرکز داده

 – طراحی و اجرای شبکه گسترده بین شعب بانک

 – مشاوره، طراحی، تأمین و اجرای راهکار های ذخیره ساز جهت داده های با ظرفیت بالا

 – اجرای راه حل های امنیت اطلاعات در حوزه بانکی

 – ارائه و اجرای راهکاری تحلیل داده در حوزه های مدیریت ریسک، مدیریت نقدینگی، مبارزه با پولشوئی و …

 – ارائه راه کارهای پرداخت نوین

 – ارائه سیستم های جامع بانکی (Core Banking)

کیفیت، امکانات و پشتیبانی در زمینه راه حل های بانکی باعث شده تا درصد بالایی از بازار فروش این شرکت به این مبحث اختصاص داده شود که در قسمت رضایتمندی مشتریان برخی از مدارک اخذ شده آورده شده است.

درباره ما


شرکت فضای ارتباطات آریانا در سال ۱۳۸۵ با هدف تأمین نیازها و خواسته های عصر الکترونیک در زمینه های شبکه و زیرساخت، نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی و ارائه خدمات مشاوره و با عضویت در سازمان هایی از جمله شورای عالی انفورماتیک، سازمان نظام صنفی رایانه با روندی رو به رشد، در حال توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی و بازرگانی خود می باشد.